top of page
דאטה סטורי

דאטה סטורי

למצוא את הסיפור בנתונים ולהציג אותו בצורה פשוטה ומובנת

נתונים לא מדברים בעד עצמם,
מישהו צריך לעשות את זה

מה זה דאטה סטורי?

דאטה סטורי זו היכולת למצוא את הסיפור המעניין בנתונים ולהציג אותו בצורה פשוטה ומובנת.


על מה נדבר בהרצאה?

  • עקרונות להצגת נתונים לקבלת החלטות

  • סוגי סיפורי דאטה ובחירת הגרף שיספר הכי טוב את הסיפור שלנו

  • עיצוב תרשימים בצורה נקיה וברורה שיבליטו את המסר שלנו

  • ובעיקר איך לדבר דאטה שכולם מבינים


למי זה מתאים?

לכל מי שמציג נתונים בישיבות, מצגות, מיילים, דוחות.

בקיצור – כולם.


איפה זה קורה?

פרונטלי או וירטואלי


כמה זמן?

שעה

Form ייעוץ דאטה
bottom of page