top of page
Dana Arnon Perry; דנה ארנון פרי; דנה פרי

דנה ארנון פרי

Dana Arnon Perry; דנה ארנון פרי; דנה פרי

ניתוח נתונים זה כמו פענוח של תעלומה בלשית, צריך לאסוף נתונים, לשאול הרבה שאלות,
להטיל ספק, לצמצם אפשרויות ולחבר את הנקודות לתמונה בהירה שתוביל אותנו
לפיענוח המקרה. 

התחום הזה תמיד קסם לי,  אז אחרי שני עשורים של תפקידי ניהול בארגונים החלטתי ללכת עם האהבה האמיתית שלי - ניתוח נתונים וקבלת החלטות

מה אני מלמדת?  

אוריינות נתונים שזה היכולת לנתח נתונים, למצוא תובנות ולהציג אותם בצורה פשוטה ומובנת.

 

מה אני עושה אחרת?

אני מחברת בין הביסנס לדאטה, בין קוגניציה והתנהגות לניתוח נתונים ומאמינה שבחיבור הזה נתונים יכולים להפוך לתובנות בעלות ערך.

Dana Arnon Perry; דנה ארנון פרי; דנה פרי
סדנה בארגון
דנה מרצה
דנה מדריכה
דנה באולפן רדיו
bottom of page