top of page

סיפורי דאטה

הצגת נתונים בדשבורד שיעזור לנו למצוא סיפורי דאטה מעניינים

דשבורד הכלבים

נתוני שמות וגזעים מהמרכז הארצי לכלבים. בשלב זה קיימים רק נתונים חלקיים, שמונגשים לציבור.

Placeholder Image

פשיעה בישראל

נתוני פשיעה בישראל משנת 2017 המבוססים על תיקים עם חשד לביצוע עברה פלילית

Placeholder Image

השכלה גבוהה

סטודנטים חדשים לתואר ראשון באוניברסיטאות בישראל במקצועות לימוד נבחרים

Placeholder Image

הסקר החברתי

סקר שנתי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שמטרתו לספק מידע עדכני על רווחת האוכלוסייה בישראל ועל תנאי חייה

bottom of page