top of page

נתון לשינוי

הנתונים נמצאים בכל מקום אבל איך הופכים אותם לתובנות בעלות ערך לארגון?


רגע, מה מה זה בכלל נתון?


אז ככה,


פירוש המילה נתון (ברבים דאטה):

הגרסה הארוכה: תיאור כמותי של מכלול פריטים או תופעות מהמציאות או מהדמיון אשר גודלו נמדד בעזרת יחידת מידה


הגרסה הקצרה: דבר מה מדוד.


מקור המילה: datum דבר מה שניתן.


והכל ניתן, והכל מדיד, סמול או ביג, כמותי או איכותי, אנחנו מוקפים בנתונים אבל איך מייצרים איתם שינוי?


מוזמנים ומוזמנות להקשיב לשיחה על אוריינות נתונים עם אלון שוורץ
 

66 צפיות

Comments


bottom of page