top of page

איזה כיף שנרשמת (-:

עיצוב מותנה כדי להדגיש שורה שלמה באקסל

כאשר אנחנו רוצים לייצר חיווי בדו"ח על ידי הדגשת שורה שלמה בצבע אם תנאי מסוים מתקיים אנחנו ניצור כלל מתאים בעיצוב מותנה


בדוגמא כאן - אנחנו רוצים לצבוע כל שורה בה תאריך התוקף של המוצר פג (חלף, קטן מהיום) לצורך בקרה.

כדי שבכל יום שנכנס לקובץ עם הנתונים הבדיקה של התאריך תהיה אוטומטית בהשוואה ליום הנוכחי אנחנו משתמשים בפונקציית ()TODAY


כמובן שאפשר לייצר באופן דומה כלל אחר: התאריך גדול/קטן מתאריך מסוים

או אם הערך גדול/קטן מערך שהגדרנו


הכנתי לכם סרטון קצר של דקה וחצי שמסביר איך בדיוק להגדיר את הכלל בעיצוב המותנה

וכמובן יש גם קובץ להורדה עם הסבר השלבים


אז קדימה....תהפכו את העבודה שלכם עם אקסל לפרקטית, בקלות:)

הורדת קובץ עם הדוגמא

עיצוב מותנה על שורה שלמה
.xlsx
Download XLSX • 184KB

563 צפיות
bottom of page