top of page

גרף שורות

מתי נשתמש בגרף?

גרף שורות מציג דירוג של הפריטים לפי הערך שלהם מגבוה לנמוך או להפך, תלוי בחשיבות).


היתרון המרכזי שלו היא היכולת לראות במבט ראשון אילו פריטים הם הכי גבוהים או הכי נמוכים.

יתרון נוסף הוא טכני - בגרף שורות ניתן להציג באופן ברור פריטים עם שמות ארוכים.

דוגמאות להורדה

bottom of page