top of page
Form סדנאות


הדרכת אקסל פרקטי בזום 
להגיע מהר לשורה התחתונה

האקסל הוא כלי עבודה שכל אחד צריך והוא נותן יתרון משמעותי לעבודה יעילה וקבלת החלטות טובות יותר.

 

1. אקסל בקטנה

לכל מי שרוצה להתחיל לעבוד עם נתונים

מה נלמד בסדנה?

החלק הטכני

 • עיצוב תאים: תבניות, מחיקת והוספת שורות, עמודות, גיליונות, גלישת טקסט, מיזוג ומרכוז, הקפאת הכותרות והעמודות

 • עבודה עם טבלאות, מיון וסינון

 • נוסחאות בסיסיות sum, average, max, min, count

 • עבודה עם כלי פריסה

 • עקרונות עיצוב ועיצוב מותנה

החלק הפרקטי

בחינת שאלות עסקיות באמצעות ניתוח ומציאת נתונים
חשובים, איתור חריגים, זיהוי מגמות,
TOP UP/, down

 

2. אקסל אקספרט

למצוא תובנות עסקיות

מה נלמד בסדנה?

החלק הטכני

 • PIVOT TABLE עם שדות מחושבים וכלי פריסה

 • נוסחאות מתקדמות COUNTIF, SUMIF VLOOKUP

 • הוספה ועיצוב של גרפים

 • עקרונות עיצוב באקסל ועיצוב מותנה

 • שימוש בכלי ניתוח ״מה אם״ ותחזית

החלק הפרקטי

תחקור נתונים למציאת תובנות באמצעות ZOOM IN ZOOM OUT, חיבור נתונים לתמונת 360, יצירת KPI ובניית דוחות עבודה תומכי החלטות     

3. לעוף על האקסל

בניית דוח דינמי באקסל

מה נלמד בסדנה?

החלק הטכני

 • הכנת גיליון נתונים כמסד נתונים עם עמודות מחושבות

 • טבלאות ציר דינמיות עם גרפים תומכים

 • עיצוב דשבורד עם קישורים ושימוש במאקרו

 • נוסחאות מתקדמות ליצירת התאמה ומניפולציה על נתונים

 • שימוש בכלי ניתוח ״מה אם״ ותחזית

החלק הפרקטי

בניית דוח תומך החלטות שמנהלים מבינים, הגדרת שאלות עסקיות ובחירת מדדים רלוונטיים, לוגיקה להצגת הנתונים,

יצירת דינמיות בדוח, עיצוב מותאם להדגשת הנתונים החשובים

bottom of page