top of page

תתחילו מהסוף

לאחרונה ניהלתי פרויקט אנליזה מאתגר וכדי להגיע ליעד ביצענו הליכה אחורה, צעד אחר צעד, מהסוף להתחלה. זה קצת כמו חידת המבוך שצריך לעזור לעכבר למצוא את הדרך להגיע לגבינה רק שמתחלים מהגבינה בסוף עד שמגיעים לעכבר בהתחלה.


מה זה בכלל? אסטרטגית פתרון בעיות מהסוף להתחלה היא אחת האסטרטגיות היעילות לפתרון בעיות. באסטרטגיה זו אנחנו מתחילים מהסוף ומשם אנחנו הולכים אחורה, צעד אחר צעד, בשחזור של כל הפעולות והכלים שהיו דרושים כדי להגיע למטרה.


חשיבה תוצאתית מול תהליכית אסטרטגיה של פתרון בעיות מהסוף להתחלה מיצגת חשיבה תוצאתית שבה אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שהמטרה כבר הושגה, ואנחנו רק צריכים לגלות מה היה דרוש כדי להשיג אותה כאשר אנחנו למעשה הולכים לאחור. בחשיבה תהליכית לעומת זאת הדגש הוא על התהליך שצריך לבצע שלב אחרי שלב עד שמגיעים לתוצאה.


למה חשיבה מהסוף להתחלה מאוד אפקטיבית?

  • היא מוכוונת תוצאה ורק אחר מכך מתמקדת בדרך.

  • היא גורמת לנו לראות דברים שלא היינו רואים, למשל אם אם תקראו את המשפט הפוך מיד תשימו לב שהמילה אם מופיעה פעמיים.

  • קל יותר להגיע ממקום בלתי-מוכר למקום מוכר, מאשר להפךוהאוסקר הולך ל... אחד השימושים שאני אוהבת לעשות בטכניקה הזו היא לדמיין בתחילת השנה את מצגת סיכום השנה שלי ולחשוב מה שלושת הדברים המשמעותיים שיהיו רשומים בה ומשם ללכת אחורה צעד אחר צעד לתחילת השנה.

56 צפיות

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page