top of page

איזה כיף שנרשמת (-:

דשבורד פשיעה בישראל

הדשבורד הזה הוכן במקור כקייס סטאדי לסדנת ניתוח והצגת נתונים והוא מבוסס על תיקי חקירה שנפתחו בישראל ב-5 השנים האחרונות


הוא לא נותן תמונה מלאה אבל עדיין אפשר לראות בו הרבה סיפורים מעניינים


  1. קיימת ירידה במספר התיקים אבל חלק מהירידה בגלל שינוי שיטת המדידה

  2. למרות שיש ירידה כללית יש ערים שקיימת אצלם עלייה משמעותית בפשיעה - בנתניה למשל יש מגמת ירידה ולעומת זאת בלוד אני מניחה שאתם כבר מנחשים מה המגמה...

  3. נתון מעניין נוסף בדאטה זה התיקים ללא סיווג לסוג עבירה - לפי הנתונים ביישובים עם רוב ערבי אחוז התיקים שלא מסווגים הוא בין 90%-100% לעומת כ-10% ביישובים עם רוב יהודי.


מוזמנים לבדוק מה מצב הפשיעה בעיר שלכם


ולברר מה הקשר לתיאוריית החלון השבור


68 צפיות

留言


bottom of page