top of page

גרף שורות מולטי

מתי נשתמש בגרף?

גרף שורות מולטי מציג כל סדרת נתונים בגרף נפרד, היתרון כאן הוא הפחתת הבלבול שעשוי להיווצר מהצגת כל סדרות הנתונים בגרף אחד, הגרף מאפשר לנו להציג סדרות נתונים מורכבות באופן נקי ומסודר.

התצוגה המקבילה של הגרפים מאפשרת השוואה בין הקטגוריות השונות ומיקוד בכל סדרה בנפרד תוך שמירה על ההקשר הכולל.דוגמאות להורדה

Dot plot
bottom of page