top of page

גרף שורות מנוגדות

מתי נשתמש בגרף?

הגרף מורכב משורות המתפצלות מנקודה מרכזית (בדרך כלל 0), הוא מציג דירוג של ערכים מהגבוה לנמוך (או להיפך) לפי ההבדל שלהם מערך הבסיס

הגרף מספק דרך ברורה ואינטואיטיבית להבנת הנתונים וזיהוי הפריטים החורגים, בפרט כאשר יש צורך להשוות בין מספר פריטים או קטגוריות.

דוגמאות להורדה

bottom of page