top of page

גרף קרני שמש

מתי נשתמש בגרף?

גרף קרני שמש הוא גרף המיועד להצגת מבנה היררכי של נתונים. הוא מציג קטגוריות ראשיות במרכז הגרף ותתי-קטגוריות המתפתחות מהן.

הגרף מתאים במיוחד להצגת נתונים במבנה היררכי -נתונים שמתחלקים לקטגוריות ותתי קטגוריות.

שימו לב הגרף עשוי להיות מבלבל אם יש לו יותר מדי קטגוריות או תתי קטגוריות בנוסף במקרים בהם המרה היא השוואה ישירה של ערכים יתכן שגרפים אחרים יהיו מתאימים יותר.


דוגמאות להורדה

bottom of page