top of page

גרף עוגה

מתי נשתמש בגרף?

תרשימי עוגה הם פופולאריים מאד ומשתמשים בהם כדי להציג התפלגות יחסית של הנתונים.

תרשים עוגה עוזר להציג פרופורציות ואחוזים בין קטגוריות שונות ע"י חלוקת העוגה למקטעים פרופורציונליים, סך העוגה מייצרת את הסכום הכולל של הנתונים השווה ל-100%.

שימו לב שתרשים זה פחות מתאים לנו כשאנחנו צריכים להציג הרבה קטגוריות ולהשוות בינהן (בד"כ מומלץ פחות מ-5 ערכים) , מכיוון שככל שמספר הפלחים גדל הגודל של כל פרוסת עוגה קטן, מה שמגביר את הקושי להשוות בין הפריטים (קשה לנו להשוות זוויות ואורך).דוגמאות להורדה

bottom of page