top of page

גרף טורנדו

מתי נשתמש בגרף?

גרף טורנדו משווה בין שני סטים של נתונים על ציר אחד.שמו של הגרף מגיע מהדמיון לצורתו של טורנדו, כאשר הנתונים הגדולים ביותר מוצגים במרכז והקטנים במעלה ובתחתית.


דוגמאות להורדה

bottom of page